Obsługa prawnaObsługa prawna
Kancelaria HiBusiness oferuje obsługę prawną dla spółek zajmujących się działalnością medyczną i specjalistycznych gabinetów lekarskich oraz firm i klientów indywidualnych. Nasze usługi w tym zakresie obejmują szerokie spektrum począwszy od bieżącej obsługi placówek medycznych i praktyk lekarskich, na reprezentowaniu lekarzy procesach medycznych, aż po zwykłe doradztwo prawne dla osób fizycznych w możliwie najszerszym zakresie.Zakres usług kancelarii HiBusiness dla użytkowników Medconnect:

1. Prawo karne;
2. Prawo cywilne, w tym w szczególności sprawy dotyczące:
- zniesienia współwłasności,
- uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli,
- odwołania darowizny,
- bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnego świadczenia,
- wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy;
3. Prawo kontraktów – sporządzanie i analizowanie wszelkiego rodzaju umów;
4. RODO;
5. Prawo spadkowe;
6. Prawo rodzinne;
7. Prawo medyczne;
8. Obsługa prawna przedsiębiorców: rejestracja, przekształcenia, umowy, prawa autorskie, własność intelektualna, prawo nowych technologii;
9. Odszkodowania;
10. Prawo nieruchomości, w tym w szczególności:
- sporządzanie i analiza umów dotyczących nieruchomości,
- pomoc prawna przy zniesieniu współwłasności nieruchomości,
- prowadzenie spraw o ochronę prawa własności i naruszenie posiadania,
- kompleksowa obsługa transakcji związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości;
11. Windykacja należności.

BY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY...