Szpital Śląski w Cieszynie

Z tradycją w nowoczesność

1

OFERT PRACY

Opis firmy

Misją Szpitala Śląskiego w Cieszynie jest kontynuowanie odwiecznej tradycji udzielania wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w przyjaznych i bezpiecznych warunkach oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych usług medycznych dążących do najpełniejszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań pacjenta, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.