Aktywne poszukiwanie personeluAktywne

poszukiwanie personelu medycznego

Agencja pośrednictwa pracy
Medreg Sp. z o.o.
Nr rejestrowy 19535
Czym jest aktywne poszukiwanie personelu?
Jest to sposób wyszukania kandydatów metodą rekrutacji polegającej na bezpośrednim wyszukiwaniu kandydatów spełniających określone kryteria i proponowaniu włączenia ich do procesu rekrutacyjnego.

Proces aktywnego poszukiwania personelu przebiega w sposób utajniony i pozwala dotrzeć zarówno do aktywnych, jak i pasywnych Kandydatów, a tym samym całego spektrum potencjalnych pracowników.
Jak przebiega proces Aktywnego poszukiwania?
1. Pracodawca zgłasza się do Medconnect.
2. Analizowane są możliwości wyszukania personelu, podpisujemy umowę.
3. Medconnect rozpoczyna proces rekrutacji i selekcji.
4. Przedstawiamy wybranych kandydatów.
5. Zatrudnienie pracownika wraz z gwarancjami.
Jak pozyskujemy potencjalnych kandydatów ?
1. Wyszukanie kandydatów w naszej bazie.
2. Networking
3. Pozyskanie kandydatów spoza własnej bazy.
4. Direct Search i Executive Search
Jakie korzyści ma pracodawca ?
1. Oszczędność czasu.
2. Gwarancja zatrudnienia – wznowienie rekrutacji w przypadku rezygnacji kandydata.
3. Indywidualne podejście do każdego z projektów.
4. Wynagrodzenie oparte w głównej mierze o Success fee
5. Oferujemy wsparcie merytoryczne

Szukasz personelu?

Zrobimy to za Ciebie!